Приемане на материалите, манипулации и складиране

Rate this item
(0 гласа)

Фирма М.Рибарж ИНСТАПЛАСТ предлага на своите клиенти освен обичайната гаранция от 6 месеца и нетрадиционна разширена гаранция за ППР тръбен материал за водопроводи и отопление от системата ИНСТАПЛАСТ. За всички елементи, произведени след 1993 г. ИНСТАПЛАСТ предоставя 10-годишна гаранция, а при доказан дефект на материала на някой елемент от системата фирмата поема отговорност и за евентуални щети при експлоатация до 2 млн. чешки крони (около 65 000 EUR).

Забележка към гаранцията:
          1. Трябва да става въпрос само за доказани изделия на фирма ИНСТАПЛАСТ.
          2. При монтажа не трябва да се комбинира с елементи на други производители, изключение са елементите от кооперираните производители; елементите трябва да са доказано закупени в търговската мрежа на фирма ИНСТАПЛАСТ.
          3. Складирането на материала трябва да отговаря на по-строги условия за съхранение, както са описани по-долу в текста.
          4. Проектирането, монтажа и експлоатацията трябва да отговарят на техническите изисквания на „Технологично упътване за монтажа на водопроводи и тръбопроводи за др. течности от пластмаса – Система ИНСТАПЛАСТ“.
          5. Монтажът на пластмасовите тръбопроводи се извършва само от работници със свидетелство мин. за заварчик D-U 7, или завачик на пластмаси ZU/7, ZU/V и C-U/V, допълнено с фирменото “Свидетелство за квалификация за монтаж на системи ИНСТАПЛАСТ”.Условия за съхранение при складиране:
Изделията за системата FLASH CO. - INSTAPLAST се съхраняват в съответствие с европейските изисквания, по-важните разпоредби на който цитираме заедно с уточненията в изискванията на фирма ИНСТАПЛАСТ:
          - Елементите на системата FLASH CO. - INSTAPLAST не се съхраняват на
открито.
          - Не бива да се оставят постоянно пряко изложени на слънце и климатични
въздействия.
          - Трябва да са разположени в покрити помещения, в суха и безпрашна среда.

         - Не бива да се складират заедно с органични разтворители, с изделия, съдържащи разтворители и др. химикали, при които не е гарантирано, че не оказват въздействие върху др. съхранявани в склада материали (бензин, нафта, сяра, …).
          - Не бива да се излагат на нагряване, разстоянието от източника на топлина трябва да бъде мин. 1 м.
          - Температурата в склада не трябва да надвишава + 40°С
          - Пре температури под 0°С трябва да се работи с повишено внимание.
          - Елементите от системата FLASH CO. - INSTAPLAST да се съхраняват поотделно, по видове пластмаса, по катогерия налягане, вид и размери.
          - Не трябва да са трайно едностранно натоварени, огъвани и опирани о остри ръбове по време на съхранение в склада и при работа.
          - Тръбите, произведени с еднаква дължина да се съхраняват в хоризонтално положение, мин. 0,10 м над пода, като се натрупват до макс. височина от 0,60 м.
          - Макс. разстояние на тръбопроводите с размери 16 – 32 мм е 0,25 м, за размери 40 – 75 мм е 0,50 м. Подпорите, върху които се поставя тръбопроводът, трябва да са произведени така, че да не го повреждат (плоски подпори).
          - Тръбите, произведени без определена дължина – на рулони – да се съхраняват в хоризонтално положение, мин. 0,10 м над пода, макс. 3 рулона един върху друг.
          - При манипулация с елементите на системата FLASH CO. - INSTAPLAST не бива да се поврежда опаковката
          - При минипулация отделните елементи не трябва да се влачат по земята и да се драскат с остри предмети. При работа с тях да се избягват резки движения.
          - При приемането на материалите се проверява:
               а) количеството, съответствие с документацията;
               б) външният вид, опаковката и материалът да са без повреди
               в) проверка за толерансите при размерите – със случаен избор.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

 

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.