Същност и действия при полифузно заваряване

Rate this item
(3 гласа)

Полифузна заварка се получава при едновременното нагряване на коничното гърло на фитинга и края на тръбата до високо пластично състояние, вмъкването на тръбата в края на фитинга в пластично състояние, фиксиране и охлаждане на връзката, при което се образува хомогенна връзка с висока якост.
При самото заваряване трябва да се спазват и основните параметри на заваряване.

 

           ТЕМПЕРАТУРА      НАЛЯГАНЕ     ВРЕМЕ

Спазването на тези параметри има решаващо значение за качеството и продължителността на живот на заварката.

Температура:

 

Температура на заваряване на PP-R (ППР - тип 3) - 260°С
Забележка: Температурата на околната среда и за
темперирането на елементите виж раздел 5. Условия на работа

Налягане:

 

Коничната конструкция на фитингите и полифузните
приставки осигурява налягане на нагретите материали и съвършено свързване на макромолекулярните вериги.

Време:

 

Времето, необходимо за заваряване е посочено в таблицата – по фази за отделните размери.

 

Табл.6 Заваряване на РР-Н 100, РР-В 80, PP-R 80 (с използване на DVS 2207, част 1

Диаметър (мм)
Дължина на загряване
Време на нагряване Т1 (сек.)
Време за монтаж Т2 (сек.)
Време на свързване Т3 (сек.)
Време на втвърдяване на шева Т4 (сек.)
 
а)*
б)*
 
 
 
 

16

20

25

11

12

13

14

15

17

5

5

7

3

5

5

7

2

32

40

50

14,5

16

18

19,5

21,5

24,5

8

12

18

6

8

12

18

4

63

75

90

24

26

29

29

33

37

24

30

40

8
30
6
110
32,5
43
50
10
50
8

     a)* заваряване от типа А           b)* заваряване от типа В
(Стойностите в таблицата са за температура 260° С.)

Забележка: Фирма Михал Рибарж ИНСТАПЛАСТ използва изключително заваряване тип А.

Фази на заваряването:
        1) Подготовка
        - Подготовка на апарата за заваряване, вкл. почистване на работните повърхности, определяне на температурата на заваряване;
        - Подготовка на материала: визулна проверка, оразмеряване и обозначаване дълбочината на вмъкване на тръбата във фитинга, отрязване, почистване.

        Забележка:
       Внимание!
Дълбочината на вмъкване (нагряване) е посочена в таблицата
        за заваряване в колона а) за заваряване от типа А, което се използва от
       фирма FLASH CO. - INSTAPLAST и от други местни производители на
       тръби. Дължината на вмъкване на тръбата във фитинга не е равна на
        дълбочината на гърлото на фитинга, която трябва да е с 1 мм по-дълга.
       Заваряването на тръби с диам. до 40мм може да се извършва ръчно, по-
       големите диаметри се заваряват с помощта на стенд.

       2) Нагряване
       - едновременно вмъкване на тръбата и гърлото на фитинга във полифузната приставка, без тръбата и фитинга да се завъртат на приставката; след като се вмъкнат се нагряват в съответствие с таб - времетраенето да не се съкращава или удължава.

       3) Преместване

        - нагретите части се свалят от полифузната приставка едновременно и тръбата се премества възможно        най-бързо в отвора на фитинга – времето е максимално определено и не бива да се удължава, за да        не се  охлазят нагретите повърхности – да не се допуска рязко движение на въздуха!

       4) Свързване
       - вмъкване на тръбата в отвора на фитинга като плавно продължение на предишната фаза , при което        вмъкването да се извърши с осево налягане без въртене на тръбата в отвора на фитинга и        последващо фиксиране на положението на свързваните детайли.

       5) Охлаждане (втвърдяване)
       - времето, необходимо за естествено охлаждане на връзката във фиксираното  положение. След изтичане        на това време със заварените детайли може да се манипулира, но не бива да се допуска механично        напрягане, напр. пускане на вода в  системата. Времето на охлаждане не бива да се съкращава в        никакъв случай, охлаждането да не се ускорява със студена вода или студен въздух.

       Забележка: Внимание! След изтичане на тази последна фаза връзката
       не е достатъчно добре охладена, във връзката не е възстановено
       равновесното състояние. Тя трябва да се охлади естествено, преди по
       тръбопровода да се пусне студена вода(постоянно механично
       натоварване), като се спази следното минимално времетраене от
       последната заварка:

       Диаметър 16, 20, 25, 32 ………….. 60 мин.
       Диаметър 40, 63, 75 ………………. 90 мин.
       Диаметър 90, 110 …………………120 мин.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.