Заваряемост на материали

Rate this item
(0 гласа)

Заваряемостта на пластмасите се определя по класове на заваряемост, определени с индекса на скоростта на топене на съответния материал ИТ (MFR).

Табл.7 Примери за стойностите на ИТ и класовете на заваряемост на полипропилена

 

Тип пластмаса
Търговско наименувание на гранулата
Клас на заваряемост
Стойности на ИТ г/100 мин. РР(230/2, 16)
РР-Н (ПП тип 1)
Мостен 55292
Даплен ВЕ 500
006
003

0,60-0,70
0,24-0,27

РР-В (ПП тип 2)
Мостен 55297
006
0,40-0,75
РР-R (ПП тип 3)
Вестолен Р 9421
Хостален РРН 5216
Даплен ВЕС 6006
Borealis RA 130E
003
003
003
003

0,33-0,35
0,33-0,35
0,21-0,36
0,26-0,34


        1) Гарантирана заваряемост: Материалите са в един и същи клас на заваряемост и стойностите на ИТ се припокриват. Следователно, може да се заваряват помежду си изделия от Даплен, Хостален, Вестолен от PP-R.
        2) Условна заваряемост: Материалите са от един и същи клас на заваряемост, но стойностите на ИТ не се припокриват. При това производителят гарантира тяхната взаимна заваряемост. Напр. РР-Н Даплен ВЕ 50 и PP-R Даплен ВЕС 6006.Фирма ИНСТАПЛАСТ не препоръчва каквито и да е комбинации между материалите РР-Н, РР-В и PP-R, както и комбинирането на едни и същи материали от различни производители (напр. PP-R с PP-R), освен ако това е позволено от производителя. За изделията от материалите РР-Н (Даплен ВЕ 50) и PP-R (Даплен ВЕС 6006) гарантира заваряемост при ремонт и измененя на съществуващата водопроводна мрежа. За тръбите и фитингите от други производители, които се продават в търговската мрежа на фирма ИНСТАПЛАСТ, фирмата гарантира заваряемост в съчетание със същите материали от собственото производство (напр. PP-R с PP-R). Относно заваряемостта с други материали, напр. от чуждестранни производители, трябва да се консултирате с техническия отдел на фирмата.

        Внимание: Стойностите на индексите на течението, които са посочени
        по-горе, се отнасят за материала полипропилен. Други комбинации от
        материалите (напр. полипропилен – полиетилен) по принцип не могат
        да се заварят. В такива случаи трябва да се използва друг метод на
        свързване.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

 

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.