Основни материали - пластмаси

Rate this item
(0 гласа)

От произвежданите и използваните пластмаси за тръбопроводи някои се използват само за студена вода (СВ), някои за топла питейна вода в домакинствата (ТПВ), някои са особено подходящи за химическата промишленост предвид своята висока химическа устойчивост (ХП) – виж таблицата.

 

Табл. 1 Основен преглед на най-използваните материали и техните обозначения

Название на материалитеОснавна обозначениеНай-честа употреба
ПОЛИЕТИЛЕНИ РЕ  
- с ниска плътност PE-LD 9LD-PE, r-PE CB, външни връзки, напояване
- със средна плътност PE-MD(MD-PE) CB, външни инсталации
- с висока плътност PE-HD (HD-PE, I-PE) CB, външни инсталации
- обрежен PE-X (VPE) CB, ТПВ, вътрешни инсталации, централно и подово отоплание
ПОЛИПРОПИЛЕНИ PP  
- хомополимер на полипропилена PP-H (PP тип 1) Вече не се произвеждат от ИНСТАПЛАСТ
- блоков кополимер на полипропилена PP-B (PP тип 2 kPP) CB, подово отопление, ХП
- статистически (random) кополимер на полипропилена PP-R (PP тип 3 PPC) CB, ТПВ, отопление, вътрешни и външни инсталации
ХАЛОГИНИРАНИ ПЛАСТМАСИ    
- неомекотен поливинилхлорид (втвърден) PVC-U (PVC) CB, отпадъчни води, ХП, тръбопроводи, които не са под налягане
- поливинилхлорид, хлориран PVC-С (С-PVC) CB, ТПВ, отоплителни инсталации, ХП
- поливинилиден флуорид PVDF ХП, хранително-вкусова промишленост
- акрилонитрил бутадиен стирен ABS ХП, отпадъчни тръбопроводи
Back to Top