Прокарване нa тръбопроводи

Rate this item
(0 гласа)

- Монтажът се извършва въз основа на проектна документация, позоваваща се на действащите стандарти. Измененията е необходимо да бъадт консултирани предварително с проектанта и да се впишат в строителния дневник.
        - Прокарването на тръбопровода и неговата защита трябва да са проектирани така, че налягането на строителните конструкции да не се пренася върху тръбопровода.
        - Мрежата трябва да е възможно най-къса и най-пряка.
        - В канали, където няма осигурен достъп, не може да се прокарват мрежи за питейна вода, заедно с тръбопроводите за централното отопление.
        - Водопроводите, вградени в строителните конструкции, трябва да са трайно защитени от замръзване; при тяхното полагане не бива да се стигне до влошаване на топлинните свойства на изолационната им защита, а при нарушаване не бива това да застрашава обекта.
        - Водопроводите не могат да минават през комините.
        - Водопроводите за питейна вода не може да преминават през пространства
с повишена концентрация на изпарения на нефтопродукти (складове с горива и др. под.
        - Тръбите на вътрешните водопроводи могат да се инсталират в земята
под пода на строителния обект, само ако се полагат в защитна конструкция с възможност за контрол (в предпазна тръба, в инсталационен канал и др. под.)Свързващи тръбопровод

        - Свързващите тръбопроводи трябва да са разположени на места, където не се предполага механично увреждане от продупчване или нарязване при отклоняване на подпори, конзоли, огледала, греди и др.
        - Арматурите за отточните води трябва да са здраво прикрепени или с помощта на класически иззидано отделение, или посредством детайли за закрепване към стените.
        - Закрепването на тръбите може да се изпълни подобно на това при кабелите – с помощта на специални скоби. Между тръбата и скобата е необходимо да се поставя подложка от плъст, молитан, РVС, полиетилен и др., с което не се допуска нараняване на тръбите при дилатационните движения – така тръбите се запазват от механични увреждания на мястото на закрепване; може да се използват и специални метални скоби с гумена вложка. При използването на пластмасови скоби не се налага използването на отделяща, изолираща вложка.
        - Не се препоръчва употребата на метални куки за закрепване пластмасовите тръби, за да не се повреждат тръбите при забиването на куките в зидарията.
        - Препоръчва се в каналите, оставени в зидарията, да се използват прави тръби, произведени на пръти, а не на рула, тъй като последните запазват памет за формата. Захващането на тръбите в каналите се извършва с гипсова замазка над топлоизолацията или защитната обвивка.
        - Разполагането на мястото за полагане на тръбите се извършва в съответствие с чертежите, като се спазват предвидените наклони на тръбите. Ако наклонът не е предвиден в документацията, то тръбите се монтират с минимален наклон от 0,3% към арматурата за оттичане, съотв. изпускане на водата.

Изкачващи се тръбопроводи

        - Разклонение от вертикални тръби и свързване с друта тръба се осъществява непряко с помощта на коляно, така че между вертикалните и свързващите тръби да се образува гъвкаво рамо. Така ефикасно се компенсира дилатацията на тръбопровода от пластмаса (виж фиг.4в). На фиг.4 а) и 4б) са изобразени и други алтернативи, т.е. чрез по-дълго рамо или със свободно преминаване през стената.

 

        - Вертикалните тръби трябва да имат и компенсиращи елементи.
        - Вертикалният тръбопровод трябва да съдържа система от твърди и подвижни точки, разположени в зависимост от използваните компенсатори (виж проектната документация).
        - Захващането на вертикалните тръбопроводи (твърдите точки) може да се извърши с ресорни скоби с пластмасов предпазител или с помощта на инсталаторски скоби с гумена вложка.

 

        - Всеки отвор в строителната конструкция ( през таваните) трябва да е изолиран с пластмасов водач (тръба от полиетилен, РVС и др.), така пластмасовите тръби няма да са в пряк допир със строителните конструкции.

 

 

1. Строителна конструкция
2. Пластмасов предпазител
3. Незапалваща се замазка
4. Вертикален тръбопровод


        - Пространството между вертикалния тръбопровод и пластмасовия предпазител трябва да бъде запълнено с негоряща замазка (кит); така не се допуска възникване на коминов ефект - тяга.
        - Вертикалните тръбопроводи трябва да имат самостоятелна затваряща се арматура.
        - Вертикалните тръбопроводи се свързват с хоризонтолно разположени водопроводи – така се елиминира влиянието на собствената маса на вертикалните тръби и виляния, причинени от промените в температурите.

Хоризонтални тръбопроводи


        - Хоризонтално разположените пластмасови водопроводи могат да се разполагат, прикрепени под тавана, в канали в зидарията на тавана и пода, в изкопи в земята или приготвени пластмасови или ламаринени жлебове. Не се препоръчва фиксиране на пластмасовите тръби към предишния стоманен тръбопровод.
        - Както вертикалните, така и хоризонтално разположените тръби трябва да включват компенсационни елементи и система от твърди и подвижни точки, което осигурява функционирането на компенсаторите.
        - Затварящите арматури за отделните шлангове трябва да са разположени на леснодостъпни места, за да могат да се затварят бързо.

Наклон на тръбопроводите

        - Хоризонталните тръбопроводи се полагат с мин. наклон от 0,3% спрямо най-ниското място на оттичане и най-високото място на овъздушаване.
        - Препоръчва се хоризонталните водопроводи за студена вода да са наклонени към водопроводната връзка (водомера с кранче за оттичане). При хоризонталните водопроводи за топла вода с циркулация се препоръчва наклон към резервоара за топла вода.
        - Частите от хоризонталния водопровод, които не могат да се отвъздушават към вертикалния водопровод, трябва да имат в най-високата си точка самостоятелен отвъздушителен вентил. Частите от тръбопровода, които не могат да се оттичат, трябва да имат самостоятелно кранче за изпускане.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

 

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.