Компенсация при полипропиленовите тръбопроводи

Rate this item
(0 гласа)

Под влияние на промените в температурата при монтирането на тръбопровода и при неговата експлоатация той се удължава (или свива). Размерът на тези изменения в дължината зависи от дължината на тръбопровода, коефициента на линейно удължение и температурната разлика.

Табл.9 Сравнение на коефициентите на линейното удължение

 

 

Материал
α(mm/m градусаC)
E(MPa)
PE
0,20
600
PP
0,15
800
PB
0,13
400
PVC
0,08
3 500
стомана
0,012
210 000

 

Пример: tm температура при инсталирането -         15°С
               tp температура при експлоатация (ТПВ) - 65°С
               L дължина на тръбопровода -                     6 м
               α РР-R (РР тип 3) -                                       0,15 mm/m.°С
               d диаметър на тръбите -                              32 mm
               Δ1 = α. L.                Δt при това                   Δt = tp - tm
               Δ1 = 0,15 . 6 . 50 = 45 mm

Определеното удължение може да се компенсира, като се използва подходящ по
вид компенсатор.

           А) L – компенсатор                                                Б) U – компенсатор

 

 

       В) Компенсатор – примка

 

 

Табл.10 Таблица на удълженията, поети от компенсиращата примка

 

de (mm)
max. ∆1 (mm)
16
90
20
80
25
70
32
55
40
45

PU - здраво прикрепване
KU - полагане с приплъзване
L - дължина на тръбата
Δ1 - удължение
μs - разполагане на
компенсатора

 

Дължината на гъвкавото рамо Ms (разполагането на компенсатора) зависи от удължението и от диаметъра на тръбата.

             μs = k . √ Δ1 . d

             Където:
             k е материаловата константа (за PP-R, k=30)
             Δ1 е удължението в мм
             de е диаметъра на тръбите в мм

              Продължение на примера:
              μs = 30 . √45.32 = 1138 мм

Заключение:
При нагряването на тръбите PP-R с диаметър 32 мм и дължина 6 метра тръбопроводът се удължава с 45 мм. За компенсирането на това удължение трябва да се използва гъвкаво рамо с мин. дължина 1138 мм.

Правилното функциониране на компенсатора зависи от подходящото разполагане на твърдите и подвижни точки.

Твърда точка – залавяне, при което тръбопроводът няма възможност да дилатира. Твърдата точка трябва да бъде разположена напр. в мястото на сгъване на тръбопровода (Фиг. 10.1) или на местата на монтиране на фитинги или водомери (Фиг. 10.2).

Подвижна точка – захващане, при което тръбите не могат да се отклонят от водещата ос, но не се пречи на осевите дилатационни движения (Фиг. 11).

Горепосочените компенсатори могат да се използват при хоризонтални и вертикални тръбопроводи. При инсталиране на ППР тръби под мазилката тези компенсатори не могат да влязат в употреба. В тези случаи удължението се компенсира, като тръбопроводът се огъва на вълни.
Дилатацията трябва да се взема предвид и в предназначените за свързване тръбопроводи. В свързващите шахти да се осигури разклоненията на тръбопровода да имат достатъчна възможност за дилатация (виж фиг. В частта за вертикални тръбопроводи). Компенсирането на удълженията на тръбите е важен фактор за осигуряване правилното функциониране на тръбопроводите от пластмаса. Ако няма възможност за продължаване или нагъване на тръбите, в стените им се концентрират напрежения на опъване или налягане, които силно съкращават продължителността на живота на тръбопроводите.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

 

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.