Защитено свързване

Rate this item
(0 гласа)

 

В баните и мокрите помещения освен основните предпазни мерки срещу допир се изисква и предпазно свързване на всички проводящи предмети, разположени изолирано, които могат да бъдат докоснати. (виж ЧСН 34 1010). Не се свързват предмети, които са разположени изолирано, евент. на достатъчно разстояние . Под достатъчно разстояние се разбира такова разполагане на водещите части и предмети, при което долният им ръб е на най-малко 3 м от пода (съотв. от дъното на ваната или на пода под душа).

Свързват се помежду си тръбата за отпадъчните води, оттока от ваната (пода под душа), металните тръби за топла и студена вода, евент. тръби от газопровода, тръбите от централното отопление, вентилационните тръби и всички проводящи предмети, които може да бъдат докоснати. Защитното свързване на тръбите за топла и студена вода се осигурява, ако в едно и също помещение към тези тръби има свързани поне 2 смесителни батерии изцяло от метал. Ако в помещението има контакт или неподвижно инсталирано ел. устройство, предпазното свързване и защитния проводник за ел. енсталация трябва да са свързани поне на едно място (виж ЧСН 33 21 35, част 1).Когато се използват пластмасови тръбопроводи, отделните тръби не са защитно свързани помежду си. Въпреки това е необходимо да се спомене, че отточните сифони за смесване, свързани към пластмасовите тръбопроводи, са самостоятелен предмет, затова те трябва да бъдат свързани с предпазна цел с един проводник; това свързване не е необходимо, когато се използват неметални вносни батерии.

Проводящите предмети, свързани със пластмасовите тръби, не се защитават при условие, че имат по-високо изолиращо съпротивление от 100 kΩ при напълването на тръбите с вода. Условието е изпълнено в следните случаи:
1) Обикновен пластмасов тръбопровод с еднакъв диаметър:

L > L min
d (mm)
16
20
25
32
40
50
63
Lmin (m)
1,5
2,3
3,5
6,0
9,0
14,0
23,0

 

2) Обикновен пластмасов тръбопровод от тръби с различен диаметър, независещи един от друг:

 

L 1                    L n
____ + ….. + _____ > 1
L min,1              L min,n

 

Сборът от относителните дължини в отделните участъци е по-голям от единица.

3) Двоен пластмасов тръбопровод, напр. приводите на топла и студена вода към метална смесителна батерия. Изчисленията се правят за всеки тръбопровод поотделно (за СВ и за ТПВ) по горния образец, при това дължините на отделните участъци за СВ и ТПВ трябва да са по-големи от 2 метра.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

 

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.