Безопасност на труда, Противопожарна охрана

Rate this item
(1 глас)

Основните задължения са определени в Кодекса на труда – Глава V – с което са задължителни за работодателите и за работниците. Освен това трябва да се спазват изискванията на стандартите за безопасност и Наредбитете на Чешкия институт по безопасност на труда и Комитета по безопасност.

  • ЧСН 05 0601 – Наредба забезопасност при заваряване
                   - характеристика на работите с повишен риск;
                   - Заповед за изпълнение на работи с повишен риск.
        
 • Наредба № 48/1982 г. (“Сбирка закону”) – Основни изисквания за безопасност на работното място
                  - Работна среда (осветление, проветряване, работни помещения, комуникации, ….)
                  - Изисквания към машините и инсталациите (съоръжения за безопасност, поддържане, управление на машините, ….)
                  - Изисквания за безопасност на труда при различните технологии (заваряване, рязане, обработка, …..)
                  - Изисквания спрямо електрическите инсталации
                  - Манипулации и складиране
 • Наредба № 324/ 1990 (“Сбирка закону”) – Безопасност на труда в строителството
                  - Изисквания за безопасност на труда при монтажните работи (заваряване, лепене, …)
                  - Изкопни работи
                  - Височинни работи
                   - Изисквания към строителната площадка - за безопасност на труда
                  - Изисквания към машините и съоръженията
                  - Наредба № 110/75 (“Сбирка закону”) – Документиране и регистриране на трудовите злополуки
 •  

    При работа с електрически уреди е необходимо да се спазват и следните стардарти:

   

           
  • ЧСН 34 1010 – Общи изисквания за предпазване от допир с уреди под опасно напрежение                 - характеристика на опасните и особено опасните пространства при използването на електрически уреди
  •         
  • ЧСН 34 3880 – Проверка на ръчно обслужваните електроуреди
                   - Регулярни проверки мин. веднъж на 3 месеца
  •         
  • ЧСН 34 0350 – Удължители
                   - нормални дължини
                   - квалифицирано изработени с предпазен водачи скоби с еднакво номинално напрежение
  •         
  • ЧСН 20 0700 – Риск при разделяне и обработка на материалите
  •         
  • Закон № 203/94 (“Сбирка закону”) – Противопожарна защита и Наредба на МС на ЧР за прилагането му № 21/96
                   - Обучение на персонала
                   - Инструкция за алармиране и противопожарни действия
                   - Средства за гасене на пожари
                   - Задължения на гражданите

  Сертифицирани сме по ISO9001/14001

   

  Последни новини

  Prev Next
  DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

  DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

  Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

  Beta PPR

  Beta PPR

  Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

  Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.