Инструментите за заваряване при полифузното заваряване се избират в съответствие с диаметъра на заваряваните тръби и характера на заваръчните работи:

    до диаметър 40 мм  -  мощност 440 W (Polys P-1b)
    до диаметър 63 мм  -  мощност 600 W (Polys P-1а, Polys P-4/600)
    до диаметър 75 мм  -  мощност 800W (Polys P-4/800)
    до диаметър 110 мм  -  мощност 1 200 W (Polys P-4/1 200 с плоско тяло)

При отделните полифузни уреди може да се избере подходящо (в зависимост от конструкцията) регулиране на температурата - аналогово, електронно или скокообразно, като се превключва на дадената температура. Произвеждат се и апарати с една непроменлива температура.

Работната площадка и помещения трябва да отговарят на изискванията за безопасност. Работните помещения да са достатъчно осветени, защитени от вятър, покрити помещения, защитени от дъжд и пряко слънчево огряване и такива условия за складиране и манипулация с материалите, които не допускат механично увреждане на материалите.

 


През зимата е необходимо обектът да се отоплява там, където ще се извършват заварки по трасето на тръбопроводите или се подготвят заготовките. Заваряването на пластмасите да се извършва при температура над + 5 ° С, за подготовка на заготовките се препоръчва мин. затопляне на работното помещение + 10°С.
Свързваните части трябва да се темперират преди заваряването поне 1 час в отопленото работно помещение.

Фирма М.Рибарж ИНСТАПЛАСТ предлага на своите клиенти освен обичайната гаранция от 6 месеца и нетрадиционна разширена гаранция за ППР тръбен материал за водопроводи и отопление от системата ИНСТАПЛАСТ. За всички елементи, произведени след 1993 г. ИНСТАПЛАСТ предоставя 10-годишна гаранция, а при доказан дефект на материала на някой елемент от системата фирмата поема отговорност и за евентуални щети при експлоатация до 2 млн. чешки крони (около 65 000 EUR).

Забележка към гаранцията:
          1. Трябва да става въпрос само за доказани изделия на фирма ИНСТАПЛАСТ.
          2. При монтажа не трябва да се комбинира с елементи на други производители, изключение са елементите от кооперираните производители; елементите трябва да са доказано закупени в търговската мрежа на фирма ИНСТАПЛАСТ.
          3. Складирането на материала трябва да отговаря на по-строги условия за съхранение, както са описани по-долу в текста.
          4. Проектирането, монтажа и експлоатацията трябва да отговарят на техническите изисквания на „Технологично упътване за монтажа на водопроводи и тръбопроводи за др. течности от пластмаса – Система ИНСТАПЛАСТ“.
          5. Монтажът на пластмасовите тръбопроводи се извършва само от работници със свидетелство мин. за заварчик D-U 7, или завачик на пластмаси ZU/7, ZU/V и C-U/V, допълнено с фирменото “Свидетелство за квалификация за монтаж на системи ИНСТАПЛАСТ”.

До 1996 г. в системата INSTAPLAST се използваха два типа полимери за вътрешни водни инсталации:РР-Н (РР тип 1) – с търговско наименование Даплен ВЕ 50 (син) – само за тръбопроводи за студена вода. Производството на системата INSTAPLAST от този материал беше преустановено през 1997 г.

В момента в производството се използва материал:
PP-R (РР тип 3, РРС) - с търговско наименование BOREALIS RA130E-8427 (сив) –студена вода, топла вода (СВ, ТПВ).

Използването на някои по-рано произвеждани материали от PP-R (РР тип 3) – с търговско наименование Вестолен Р 9421 (розов) и Хостален РРН 5216 грау (сив)- трябва да се съгласува с производителя.

По-долу са описани качествата на BOREALIS RA130E-8427, който се използва за производството на тръбопроводите от системата FLASH CO. - INSTAPLAST.

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.