- Вътрешните водопроводи не трябва да преминават през пространства, в които обикновено температурата пада под 5°С, освен ако не са защитени от влиянието на понижението на температурата (напр. с подходящо изолиране).
      - Тръбите за студена вода (инсталирани свободно, положени в инсталационни канали и др.), трябва да са защитени от оросяване.
      - Свободно положените тръби за студена вода, разположени в топла или отопляема среда или инсталирани успоредно с инсталацията на централното отопление с мрежата на топлата или циркулационна вода трябва да са изолирани, за да не се затоплят. Паралелно монтираните тръбопроводи за студена питейна и топла вода за домакински нужди трябва да са изолирани срещу загряване, а с това се възпрепятства и размножаването на нежелани бактерии.
      - Тръбопроводите за топла вода и тези с принудителна циркулация на топлата вода трябва да са топлоизолирани, за да се намалят загубите на топлина, като се вземе предвид удължаението на тръбите, съответните действащите нормативи.

Под влияние на промените в температурата при монтирането на тръбопровода и при неговата експлоатация той се удължава (или свива). Размерът на тези изменения в дължината зависи от дължината на тръбопровода, коефициента на линейно удължение и температурната разлика.

Табл.9 Сравнение на коефициентите на линейното удължение

 - За индустриални тръбопроводи, предназначени за друга течна среда илиза насипни или газообразни вещества е необходима консултация с производителя,тъй като трябва да се вземе предвид химическата устойчивост на материала,физическите качества и др. особености при техниката на инсталирането.

  - Пластмасовите тръби от РР-R се свързват чрез заваряване, когато това е необходимо, може да се използва и механично свързване с фланцови връзки, при преминаването към металните тръбопроводи с фитинги с резба (DG-фитинги). Тръбите не се лепят.
        - При ППР механични фитинги, които могат да се използват за свързване на различни пластмасови изделия, е необходимо да се иска от производителя да декларира, че са годни за използване за студена или топла питейна вода, също така и допустимото макс. налягане на средата.
        - Редуцирането на диаметъра на тръбопроводите по принцип се извършва с определените за тази цел фитинги, в никакъв случай фитингите не трябва да се преработват и променят.
        - Огъването на тръбопроводите се извършва с помощта на фитинги; на студено тръбите могат да се огъват в мрежата с мин. радиус r = 50 x d. Тръбите не трябва да се нагряват с цел огъване с пламъчни горелки или с пистолети за горещ въздух.
        - Огъването на тръбите, предназначени за подово отопление, които се използват за тръбопровод за студена вода, може да е с по-малък радиус до r = 10 x d, в зависимост от проекта.

- Когато тръбите са разположени по повърхността на стените или под тавана, е необходимо да се спазва правилното разполагане на подпорите или захващането им (вж. табл.8 настр.20).
Разстоянията между подпорите при хоризонтални тръбопроводи SDR 11
(колони 20 и 30°С)
        Стойностите от таблицата умножаваме с коефициент 0,85
Пример: Разстоянието между подпорите за тръбопроводи PN 10, диаметър 20,
температура 30°С
        L = 90 х 0,85 = 76,5 със закръгление 75 см

Сертифицирани сме по ISO9001/14001

Последни новини

Prev Next
DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

DYTRON Заваръчни апарати - Вече на по-добри цени!

Заваръчни апарати DYTRON - вече на нови по-добри цени!!!

Beta PPR

Beta PPR

Beta PPR - Иновационен материал за топла и студена вода   Предизвикателство Полимерните тръби от ППР статистически съполимер на полипро...

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новите от сайт.